Úvodní strana Certifikáty
iso 900

ISO 9001:2016

Jako jedni z prvních jsme v ABELu začali uplatňovat systém řízení kvality v oblasti výroby tonerových, inkoustových a jehličkových kazet. V roce 2001 naši snahu v rámci auditu pozitivně zhodnotil a následně i ocenil nezávislý akreditovaný certifikační orgán, společnost ITI TÜV.
Získali jsme certifikát, který je zárukou, že v ABELu dodržujeme systém managementu kvality na úrovni mezinárodní normy ISO 9001:2016. To znamená, že výrobky v ABELu vyrábíme podle technologických postupů a důsledně dodržujeme všechny kroky kontroly kvality.

iso 1400

ISO 14001:2016

Chceme se dlouhodobě podílet na snižování dopadů naší firmy na životní prostředí i na zvyšování jeho kvality. Proto jsme se v ABELu ucházeli o certifikát ISO 14001:2016 a po splnění řady podmínek jsme jej i úspěšně získali. Zavazuje nás mimo jiné i k průběžnému vyhledávání příležitostí ke snížení spotřeby přírodních zdrojů.

zelena firma

ZELENÁ FIRMA

O životní prostředí se staráme jak v rámci výrobních postupů, tak i prostřednictvím našich zaměstnanců. Díky spolupráci se společností REMA Systém jsme se zapojili do projektu Zelená firma, který je zaměřený na ekologickou likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.
Naši zaměstnanci mohou bezplatně využít možnost všechna tato zařízení odevzdat k ekologické likvidaci přímo v prostorách firmy. Zajistili jsme tak organizaci sběru, třídění, správné nakládání a recyklaci elektroodpadu, který by jinak skončil na skládce.

ekokom

EKO-KOM

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech musíme v ABELu deklarovat další efektivní využití odpadů z obalů. Zapojili jsme se proto do systému sdruženého plnění EKO-KOM, který zajišťuje povinnost zpětného odběru a právě i využití odpadu z obalů.

Ať už potřebujete občas objednat tonery nebo servisovat a doplňovat celý arzenál tiskáren, spolehněte se na ABEL.

abelman na sedacce